Статті

Українська як іноземна: пори року

Сьогодні трохи про пори року. Отже, у нас є: зима — winter весна — spring літо — summer осінь — autumn Тепер постає питання, як перекласти "in winter, in summer...", тобто не "що?", а "коли?". Якщо в англійські мові використовується прийменник in, то українською ми вживаємо форми, які не відповідають жодному відмінкові (так, треба запам’ятати): in winter - взимку (якщо перед словом стоїть голосний звук) або узимку (якщо пере…

[…]
Українська мова як іноземна: синтаксис

Попри те, що в українській мові відсутні артиклі, можливі інверсії, а порядок слів у реченні є традиційним для більшості індоєвропейських мов (SVO), іноземці, які вивчають українську мову, іноді роблять помилки. Значною мірою це пов’язано з тим, що у підручниках не завжди цьому приділяється достатньо уваги на початку. Отже, нагадуємо логіку побудови речення. У якості підмета (Subject), як правило, виступає іменник (наприклад, студент) або займенник (я, ти, вони). У словосполученнях, де пропущене дієслово-зв’язка, рід та чи…

[…]