Статті
Українська мова як іноземна: синтаксис

Попри те, що в українській мові відсутні артиклі, можливі інверсії, а порядок слів у реченні є традиційним для більшості індоєвропейських мов (SVO), іноземці, які вивчають українську мову, іноді роблять помилки. Значною мірою це пов’язано з тим, що у підручниках не завжди цьому приділяється достатньо уваги на початку. Отже, нагадуємо логіку побудови речення. У якості підмета (Subject), як правило, виступає іменник (наприклад, студент) або займенник (я, ти, вони). У словосполученнях, де пропущене дієслово-зв’язка, рід та чи…

[…]